מכשירי בדיקה לסוללות מצברים

מכשירי בדיקה לסוללות מצברים

- עומסי פריקה מטלטלים לבדיקת מצברים BLU

יחידות העומס הן עצמאיות, מבוקרות מחשב, מקוררות
על-ידי מאווררים, וקלות לנשיאה.
ניתן לבחור את הבקרה הרצויה לנו :
1. זרם פריקה קבוע.
2. הספק פריקה קבוע.
3. התנגדות פריקה קבועה.

הפריקה יכולה להתבצע גם כאשר הסוללות מחוברות
לעומס, על-ידי מדידת תהליך הפריקה בעומס הקיים.
קיימות יחידות שונות של העמסה (בטבלה המצורפת)-
ההבדלים מצויים בתחומי המתח, סוללת המצברים,
זרם העמסה, ובהספקים.

בטבלה ניתן לראות אילו עומסקים מתאימים לסוללות
השונות במתחים השונים.

DVPOWER BTE - BLU SERIES